การจดทะเบียนบริษัท

ไม่ต้องกรอกเอกสารกองพะเนินอีกต่อไป เพียงแค่คุณกรอกข้อมูลของคุณและอัพโหลดเอกสารของคุณบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Plizz เราจะจัดการลงทะเบียนบริษัทให้คุณได้อย่างรวดเร็ว

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประเภทของบริษัทในประเทศไทย

Plizz สามารถจัดการลงทะเบียนบริษัทให้คุณได้ตามประเภทบริษัทด้านล่างนี้

บริษัทจำกัด

ธุรกิจสามารถจัดตั้งได้อย่างน้อยสามคนขึ้นไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถจำกัดหรือไม่จำกัดหน้าที่ความรับผิดชอบตามภาระผูกพันของการเป็นหุ้นส่วน

See detail   

เริ่ม 29,900 บาท
เลือกบริการนี้
สำนักงานตัวแทน

สำนักงานตัวแทนของบริษัทต่างชาติ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนลูกค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ แต่ธุรกิจประเภทนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้


เริ่ม 29,900 บาท
เลือกบริการนี้
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทย เปิดโอกาสให้เป็นบริษัทต่างชาติ 100% ลงทะเบียนเพื่อรับประโยชน์ต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษี การยกเว้นโควต้าของพนักงาน (พนักงานต่างชาติ 1คนต่อคนไทย 4 คน)


เริ่ม 29,900 บาท
เลือกบริการนี้


บริษัทประเภทต่างๆ ในประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หน้าที่ความรับผิดของผู้ถือหุ้นนั้นจะจำกัดจากจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระหุ้น ในกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

สาขาสำนักงาน

ธุรกิจประเภทนี้อนุญาตให้สร้างรายได้ได้ การสร้างรายได้ของสาขาบริษัทไม่จำกัดเพียงแค่ในประเทศไทยแต่ยังสามารถขยายไปถึงบริษัทแม่ในต่างประเทศได้

การเป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียว

การเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว สินทรัพย์ทั้งหมดของเจ้าของทั้งธุรกิจและส่วนตัว จำเป็นต้องมีเอกสารประกอบหรือทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเกี่ยวกับธุรกิจหรือไม่ก็ตาม

การจดทะเบียนบริษัทภายใต้สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา

บริษัทสัญชาติอเมริกันในสนธิสัญญานี้ จะได้รับสิทธิเช่นเดียวกันกับบริษัทไทย รวมถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของบริษัทในประเทศไทย

ข้อกำหนดในการจดทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 15 บาท (ราคาหุ้นอย่างน้อย 5 บาทต่อผู้ถือหุ้น)
ผู้ก่อตั้ง 3 คนขึ้นไป
ต้องมีการชำระค่าหุ้นแล้วอย่างน้อย 25% ของทุนจดทะเบียน
ในกรณีที่เจ้าของเป็นชาวต่างชาติ ผู้ถือหุ้นจะต้องพิสูจน์ความพร้อมการชำระหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว
ชาวต่างชาติสามารถเลือกจัดตั้งบริษัท โดยต้องมีคนไทยถือหุ้นขั้นต่ำ 51% และต่างชาติสูงสุดที่ 49%

In association with by Member of


Federation of Accounting Professions
License no. 0105558155093
DFK International
Xero