วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

หากคุณต้องการที่จะอยู่และทำงานในไทย แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง ให้ Plizz ช่วยคุณ ในการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม


ใบอนุญาติทำงาน

ผู้สมัครขอใบอนุญาตทำงานต้องมีวีซ่าที่ไม่ใช่ผู้อพยพ หรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร

บริษัทต้องการจ้างงานคนต่างชาติ


เฉพาะบริการทำวีซ่า หรือ ใบอนุญาตทำงานเท่านั้น 15,000 บาท
บริการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน 25,000 บาท

ประเภทของวีซ่า

ประเภทของวีซ่าที่ Plizz สามารถดูแลให้ตามด้านล่างนี้

วีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติ

วีซ่าเพื่อทำงานหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทย วีซ่านี้มีอายุ 1 ปี โดยเข้าประเทศได้ครั้งเดียว หรือหลายครั้ง โดยจะต้องแจ้งการอยู่อาศัยทุกๆ 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


วีซ่านี้ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานด้วย


เริ่มต้น 15,000 บาท

วีซ่าติดตาม

วีซ่าเพื่อด้านมนุษยธรรม, เกษียณอายุ, ผู้ติดตามผู้ที่มีวีซ่าเกษียณอายุ หรือมีครอบครัวอยู่ในไทย คุณจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ 90 วัน แต่ไม่อนุญาตให้ทำงานเริ่มต้น 15,000 บาท


วีซ่าประเภทอื่นๆ
วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่านี้จะอนุญาตให้อยู่ในไทยได้ 60 วัน ซึ่งใช้ได้เพียงครั้งเดียว แต่สามารถขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในราคา 1,900 บาท โดยที่ต้องสมัครขอวีซ่านี้ก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย


วีซ่านักเรียน

วีซ่าเพื่อศึกษาในไทย เรียนภาษาไทย หรือฝึกงานในไทย วีซ่านี้จะอนุญาตให้อยู่ในไทยได้ 90 วัน ซึ่งสามารถต่อวีซ่านี้ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย


วีซ่าผู้สูงอายุและเกษียณ

วีซ่าเพื่อการเกษียณอายุของในไทย หรืออายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้พำนักในไทยได้ 1 ปี นับจากวันที่เข้าประเทศครั้งแรก คู่สมรสที่เข้าร่วมจะได้รับการพิจารณาให้พักอาศัยชั่วคราวภายใต้วีซ่า“ O” ที่ไม่ใช่ผู้ย้ายถิ่นฐาน ซึ่งจะต้องแสดงทะเบียนสมรส


วีซ่าอยู่ชั่วคราว พำนักระยะยาว

วีซ่าสำหรับคนอายุมากกว่า 50 ปี และอยากเกษียณอายุในไทย และพำนักระยะยาว วีซ่านี้อนุญาตให้พำนักในไทยได้เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ ให้สำหรับ 14 สัญชาติเท่านั้น


วีซ่าสมาร์ท

วีซ่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญและต้องการทำงานในไทย วีซ่านี้อนุญาตให้พำนักอยู่ในไทยได้ถึง 4 ปี ซึ่งคุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้อำนวยการบริหารหรือสตาร์ทอัพ ซึ่งวีซ่านี้คุณไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน และแค่ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพียงปีละครั้ง ซึ่งสามารถพาครอบครัวมาอยู่ในประเทศไทยได้ด้วย


In association with by Member of


Federation of Accounting Professions
License no. 0105558155093
DFK International
Xero