Blog

News Accountant & Financial

DVA B0

เกณฑ์การคัดเลือกสุดเข้มข้นเพื่อคัด 10 ทีมคุณภาพมาเข้าร่วม DVA b0

ก่อนหน้านี้ เราได้รู้ แนวคิดในการทำ Accelerator ของ DVA โครงการ Accelerator ใหม่ล่าสุดโดย Digital Ventures ที่มุ่งช่วยเหลือและเร่งให้สตาร์ทอัพเติบโตอย่างแท้จริงกันไปแล้ว ล่าสุดก็ได้มีการประกาศรายชื่อสตาร์ทอัพทั้ง 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายซึ่งจะได้เข้าสู่ Digital Ventures Accelerator หรือ DVA ใน Badge แรก

Read More