us thai treaty

สนธิสัญญาทางไมตรีและการค้าระหว่างประเทศ ไทย-สหรัฐอเมริกา

พลเมืองสหรัฐอเมริกามีสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจในไทย เนื่องจากสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย ภายใต้สนธิสัญญานี้ชาวอเมริกันสามารถเป็นเจ้าของหุ้นหรือบริษัททั้งหมดได้ ชาวอเมริกันยังได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับนักลงทุนต่างชาติและสามารถดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกับธุรกิจของคนไทยหากคุณเป็นพลเมืองอเมริกันที่สนใจทำธุรกิจในประเทศไทยให้พิจารณาจัดตั้งบริษัทภายใต้สนธิสัญญาทางไมตรีแห่งไทย-สหรัฐ

ประโยชน์ของสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้าระหว่างประเทศ ไทย-สหรัฐอเมริกา

หลายคนเลือกที่จะตั้งบริษัท ด้วยสนธิสัญญาทางไมตรีไทยกับสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสามารถเป็นเจ้าของบริษัททั้งหมด หรือหุ้นส่วนใหญ่ โดยผลประโยชน์ต่างๆจะไม่ต้องจ่ายให้กับผู้ที่อยู่ในประเทศอื่น

ความยืดหยุ่นทางธุรกิจนี้ภายใต้สนธิสัญญานี้ อนุญาตให้ชาวอเมริกันเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวถือเป็นวิธีเดียวที่ชาวต่างชาติจะดำเนินกิจการในฐานะเจ้าของคนเดียวในประเทศไทย

นอกจากนี้นักลงทุนไม่ต้องจัดการกับข้อจำกัดหลายประการที่เกี่ยวข้อง กับนักลงทุนต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นคนไทยเมื่อพวกเขาตั้งบริษัทภายใต้สนธิสัญญานี้

ข้อเสียของการตั้งบริษัทภายใต้สนธิสัญญาไมตรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ก่อนที่จะเริ่มบริษัท สิ่งสำคัญ คือ การดูข้อเสียเปรียบในลักษณะของบริษัทแบบนี้ด้วย ทีมกฎหมาย Plizz จะทำให้คุณเข้าใจทุกรายละเอียด เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าเหมาะสมกับที่คุณมองหาหรือไม่

ข้อแรก บริษัทภายใต้สนธิสัญญาไมตรีไทย-สหรัฐอเมริกา มีข้อจำกัดบางประการ คือ ไม่อนุญาตให้บริษัทต่างๆ มีส่วนร่วมในธุรกิจการสื่อสารการขนส่งหรือสินค้าเกษตรพื้นเมืองภายในประเทศ บริษัทไม่สามารถมอบอำนาจหรือทรัพย์สินหรือมีส่วนร่วมใดๆกับการธนาคาร

นอกจากนี้ บริษัทภายใต้สนธิสัญญาไมตรีไทย-สหรัฐอเมริกา เป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นหลัก ซึ่งกันไม่ให้บริษัทเป็นเจ้าของที่ดิน นักลงทุนต่างชาติที่สนใจในการเป็นเจ้าของที่ดินจะต้องดูตัวเลือกอื่นๆ ซึ่ง Plizz สามารถเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ทางเลือกและช่วยคุณตัดสินใจกับสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

ในตัวเลือกนี้ เหมาะสำหรับนักลงทุนชาวอเมริกันเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ข้อเสียเปรียบสำหรับชาวอเมริกัน ซึ่งนักลงทุนสัญชาติอื่นที่ต้องการลงทุนในไทยต้องพิจารณาทางเลือกอื่น

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ข้อกำหนดในการเปิดบริษัทภายใต้สนธิสัญญาไมตรีไทย-สหรัฐอเมริกา ข้อแรก ชาวอเมริกันจะต้องเป็นเจ้าของอย่างน้อยร้อยละ 51 ของหุ้น แม้ว่าพวกเขาจะสามารถถือหุ้นทั้งหมด

หรือมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องเป็นพลเมืองอเมริกัน แต่สามารถเป็นคนอเมริกัน 100% ได้ ถ้าต้องการ

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสำหรับการเริ่มต้นบริษัทภายใต้สนธิสัญญาไมตรีไทย-สหรัฐอเมริกา หากบริษัทไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ต้องใช้เงินทุนขั้นต่ำ 2 ล้านบาท และต้องเพิ่มเป็น 3 ล้านบาท หากต้องการใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากต่างๆ คุณจึงควรรับความช่วยเหลือจาก Plizz ก่อนดำเนินการ โดยทีมกฎหมาย จะทำให้คุณเข้าใจด้านเงินทุนก่อนที่จะลงทะเบียนบริษัท

ระยะเวลาสำหรับการจัดตั้งบริษัทภายใต้สนธิสัญญาไมตรีไทย-สหรัฐอเมริกา

โดยปกติจะใช้เวลา 4 - 5 สัปดาห์ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดแค่นิดเดียว ก็สามารถขยายเวลาออกไปอีกสัปดาห์ หรือเป็นเดือน ให้ Plizz รับประกันเรื่องเอกสารของคุณ เพื่อตรวจสอบ จัดเรียงและส่งตรงเวลา ให้คุณหมดกังวลเกี่ยวกับการอนุมัติล่าช้า

อีกสองส่วนหลักที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัทจะต้องได้รับการรับรองภายใต้สนธิสัญญาการอำนวยความสะดวกของสหรัฐอเมริกา จากนั้น บริษัทจะต้องลงทะเบียน

การได้รับการรับรองภายใต้ภายใต้สนธิสัญญาไมตรีไทย- สหรัฐอเมริกา

There are three phases involved in obtaining certification under the Treaty of Amity.

  1. บริษัทจำเป็นต้องยื่นเอกสารที่จำเป็น ที่แสดงว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายไทย
  2. เอกสารจะได้รับการตรวจสอบ และหากบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ใบรับรองจะถูกส่งไปยังกรมทะเบียนการค้าไทย
  3. บริษัทได้รับการรับรอง โดยการจัดทำเอกสารเพิ่มเติมให้กระทรวงพาณิชย์

การลงทะเบียนบริษัทภายใต้สนธิสัญญาไมตรีไทย-สหรัฐอเมริกา

หลังจากได้รับการรับรองแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการลงทะเบียนและทำตามขั้นตอนต่อๆไป ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทที่จะจดทะเบียน

หากต้องการลงทะเบียนการเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ต้องพิสูจน์ว่าคุณเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา โดยต้องส่งสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือเดินทางของไปยังสำนักงานบริการพาณิชย์ ที่ตั้งอยู่ในสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ โดยขั้นตอนเดียวที่จำเป็นในการลงทะเบียนการเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

ถ้าจะลงทะเบียนหุ้นส่วนของสำนักงานสาขา บริษัทจำกัดหรือกิจการร่วมค้า คุณต้องรวบรวมเอกสารการจดทะเบียนและข้อบังคับ รวมถึงหนังสือรับรองจากสำนักงานบริษัท หรือผู้จัดการหนังสือรับรองต้องมีรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับบริษัทกรรมการผู้ถือหุ้นและทุน

ซึ่งเอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรอง และส่งไปยังสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเทพ โดยสาขาของบริษัทของบริษัทแม่ต้องทำตามขั้นตอนแบบนี้เช่นกัน

บริษัทภายใต้สนธิสัญญาไมตรีไทย-สหรัฐอเมริกา ที่ต้องการได้สิทธิ์เป็นเจ้าของเสียงส่วนใหญ่ บริษัทในไทย โดยการลงทุนและซื้อหุ้น ต้องยื่นเอกสารเฉพาะ ซึ่งเอกสารจะต้องพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของ คือคนอเมริกันจริงๆ

เอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานบริการการค้าที่ได้รับการรับรองแล้ว ต้องส่งเอกสารนั้นไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในแผนกลงทะเบียนธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถเริ่มทำธุรกิจในประเทศไทยได้

ซึ่งกระบวนการซับซ้อนเหล่านี้ Plizz สมารถทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ราบรื่น แค่ให้เราช่วยจัดการเรื่องเอกสารและช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อความสำเร็จของบริษัทคุณต่อไป

มีคำถาม ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับบริการ ติดต่อเราได้ทันที เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ

"*" indicates required fields

Your contact name*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.