visa

วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

คุณต้องการใช้ชีวิต ทำงาน หรือแต่งงาน ในประเทศไทยใช่ไหม? คุณไม่สามารถอยู่ได้นานเท่าที่คุณต้องการ เพราะคุณต้องขอวีซ่า และถ้าคุณตั้งใจจะทำงาน คุณต้องมีใบอนุญาตทำงาน ซึ่ง Plizz สามารถทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเจ้าของธุรกิจ นักลงทุน และผู้มีความสามารถพิเศษ

ประเภทของวีซ่า

ประเภทของวีซ่าที่พลีซซ์สามารถช่วยคุณได้

วีซ่าแต่งงาน

คุณอยากแต่งงานในประเทศไทยหรือไม่? ขั้นแรกคุณต้องได้รับวีซ่า Non-Immigrant O (แต่งงาน) วีซ่าแต่งงานอนุญาตให้พำนักในประเทศเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลามากพอที่จะใช้เวลากับครอบครัวคนสำคัญของคุณและแต่งงาน

ข้อกำหนดแตกต่างกันสำหรับชายและหญิงต่างชาติ หากคุณเป็นผู้ชายต่างชาติที่กำลังจะแต่งงานกับหญิงไทย คุณต้องมีเงินในบัญชีธนาคารไทยอย่างน้อย 400,000 บาท หรือมีรายได้อย่างน้อย 40,000 บาทต่อเดือน

แต่ถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติหญิงที่กำลังจะแต่งงานกับชายไทย ผู้ชายต้องพิสูจน์ได้ว่าเขาได้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างถูกต้อง

สามารถสมัครขอวีซ่านี้ก่อนที่มาถึงประเทศไทย หรือสามารถขอรับวีซ่านักท่องเที่ยว 60 วัน เพื่อเข้าประเทศไทย และเปลี่ยนแปลงวีซ่า โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินและคงวีซ่าท่องเที่ยวไว้ โดยต้องคงเงินในบัญชีธนาคารอย่างน้อยสองเดือน ก่อนที่ประเทศจะอนุญาตให้คุณเปลี่ยนวีซ่าได้

From 20,000 THB

วีซ่าทำงาน

วีซ่าทำงาน อนุญาตให้ลงทุนหรือทำงานในประเทศไทย เมื่ออนุมัติแล้ว จะมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตทำงาน เพื่อโอกาสการลงทุน และสามารถเปิดบัญชีธนาคารไทย ซึ่งวีซ่านี้สามารถเข้าประเทศได้ไม่จำกัด แต่ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยทุก 90 วัน หากคุณไม่ได้ยื่นขอขยายเวลาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วีซ่าจะใช้ได้หนึ่งปี

ในการสมัครขอวีซ่านี้ คุณต้องใช้หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองของสปอนเซอร์ และใบสมัครวีซ่าที่สมบูรณ์ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยจะตรวจสอบใบสมัครของคุณ

From 20,000 THB

Other types of visas in Thailand:

วีซ่าสำหรับการศึกษา

หากต้องการศึกษาในประเทศไทย จะต้องมีวีซ่า Non-Immigrant ED (การศึกษา) โดยต้องได้รับการตอบรับจากโรงเรียนในประเทศไทยก่อน

การสมัครวีซ่านี้มีสองทางเลือก หากอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทอื่น สามารถไปที่แผนกตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย และสมัครเปลี่ยนแปลงขอวีซ่า โดยกรอกแบบฟอร์ม ตม.86 ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท

แต่หากยังไม่ได้อยู่ในประเทศไทย สามารถสมัครได้ที่สถานกงสุลไทย โดยกรอกใบสมัคร ตม. 87 ค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับสำนักงานกงสุลไทยนั้นๆ

วีซ่าของคุณมีอายุ 90 วัน ไม่ว่าสมัครแบบไหน คุณสามารถขอต่ออายุได้ทุก 90 วัน จนกว่าจะจบการศึกษา

วีซ่าเกษียณอายุ

คุณวางแผนเกษียณอายุในประเทศไทยใช่ไหม? คุณจะต้องมีวีซ่า Non-Immigrant O-A (เกษียณอายุ) เพื่อใช้ชีวิตในฝันของคุณ โดยคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 50 ปี และไม่สามารถทำงานในเมืองไทย โดยต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และมีข้อกำหนดทางการเงิน

โดยคุณต้องมีเงินในบัญชีธนาคารไทยอย่างน้อย 800,000 บาท หรือมีรายได้อย่างน้อย 65,000 บาทต่อเดือน รัฐบาลยอมรับการรวมรายได้ของสองคน ที่เท่ากับ 800,000 บาทในช่วงเวลาหนึ่งปี

หลายคนพบว่าการขอวีซ่าประเภทอื่นนั้นง่ายกว่าเพื่อเข้าประเทศ ซึ่งพวกเขาก็เปลี่ยนมาเป็นวีซ่าเป็นวีซ่าเกษียณอายุ เพราะวีซ่าท่องเที่ยวต้องมีตั๋วไป-กลับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่

ขอใบเสนอราคา

สมาร์ทวีซ่า

ประเทศไทยออกสมาร์ทวีซ่าสมาร์ท 4 ปี เพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถพิเศษ ประเภทของวีซ่าคือ Talent, Investor, Executive, Startup และอื่น ๆ (สมาชิกในครอบครัว) วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้คุณพำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลาสี่ปี และไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน การรายงานการเข้าเมืองจะขยายออกไปหนึ่งปีแทนที่จะเป็น 90 วัน และไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถพาครอบครัวมาได้ด้วย ทั้งคู่สมรสและบุตร จะได้รับผลประโยชน์แบบเดียวกัน โดยแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติกำหนดไว้

ให้ Plizz ช่วยพิจารณาว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือไม่

ขอใบเสนอราคา

วีซ่านักลงทุน

หากคุณลงทุนอย่างน้อย 10 ล้านบาทในประเทศไทย คุณสามารถรับวีซ่า Non-Immigrant IB (Investment) การลงทุนอาจรวมถึงคอนโดมิเนียม พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเงินฝากประจำกับบัญชีธนาคาร

ขอใบเสนอราคา

ใบอนุญาตทำงาน

An applicant for a work permit must have either a non-immigrant visa or a permanent residence permit.

Company requirements to hire a foreign employee

คุณไม่สามารถทำงานให้บริษัทในไทยได้ หากไม่มีใบอนุญาตทำงาน ก่อนอื่นคุณต้องได้รับวีซ่าที่ไม่ใช่ผู้อพยพและเข้าประเทศไทยก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตทำงาน หากใบอนุญาตได้รับการอนุมัติ จะมีระยะเวลาเท่ากันกับวีซ่าชั่วคราว จากนั้นต้องขยายใบอนุญาตทำงานเมื่อหมดอายุ

บริษัทที่ทำงานคุณต้องมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท มีพนักงานไทยอย่างน้อย 4 คน ที่ลงทะเบียนกับกองทุนประกันสังคม และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทคุณสามารถให้ Plizz จัดการเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้ได้

90-day Reporting

ในกรณีที่คุณเป็นชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย คุณต้องมีการรายงานตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน โดยการแจ้งที่อยู่และสถานะปัจจุบันกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรักษาสถานะวีซ่าของคุณ แต่คุณไม่จำเป็นต้องรายงานตัวในกรณีที่คุณมีการเข้า-ออกประเทศในระยะเวลา 90 วัน เพราะวีซ่าจะนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งที่มีการเดินทางเข้าประเทศ

ในขั้นตอนการรายงานตัว อาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากสุดถึง 14 วันก่อนถึงกำหนด 90 วัน หรือ 7 วันให้หลัง

มีคำถาม ติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับบริการ ติดต่อเราได้ทันที เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ

"*" indicates required fields

Your contact name*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.